STADSGROEP

In verband met de corona crisis hebben wij om veiligheidsredenen besloten de maandelijkse schrijfactie van de stadsgroep Amnesty Groningen in het eetcafé De Globe de komende maanden op te schorten. Ik hoop dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.   Graag verwijzen wij naar de vele mail- acties onder https://www.amnesty.nl/kom-in-actie en naar de voorbeeldbrieven, die Amnesty International Nederland maandelijks voor de schrijfactie op de website klaarzet. In de maand december is dat in verband met de dag van de mensenrechten op 10 december https://www.amnesty.nl/write-for-rights, waar een gratis schrijfpaket te bestellen is.  

 
 

De stadsgroep houdt zich bezig met het voorbereiden en coördineren van de jaarlijkse Amnesty collecte in de wijken de Hunze/van Starkenborgh en Ulgersmaborg en collecteren. Op 8 maart (internationale vrouwendag)
aandacht vragen voor schendingen van vrouwenrechten, deelnemen aan de dodenherdenking op 4 mei, standwerk (of wel verkoop van Amnesty artikelen en aandacht vragen voor lopende acties) op o.m. de Vismarkt en
de kerstmarkt in de Martinikerk. Met andere organisaties betrokken bij de organisatie van de Kristallnachtviering op of rond 9 november. Rond 10 december organiseert de groep al dan niet met anderen Amnesty groepen
op diverse plekken in de stad de Write for Rigths actie.

Meer weten?

Wil je je ook inzetten voor mensenrechten en wil je je aansluiten bij de stadsgroep? Hartstikke leuk! Neem voor meer informatie of voor aanmelding contact op met Sonja de Vaal, via sonjadevaal@zonnet.nl.

Amnesty International Groningen Stadsgroep

Foto: Verkoop van Amnesty-producten